DL núm. 24 - Projecte de llei de cooperatives

Actualització: 1 de setembre de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 12/2015, del 9 de juliol, de coooperatives.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Unió Europea

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu a l'Arxiu del Parlament

Documentació rellevant

Bibliografia

Accés a Webs