DL núm. 24 - Projecte de llei de cooperatives. Documentació rellevant