DL núm. 68 - Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Actualització: 19 de setembre de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Normativa catalana

Dret comparat

Legislació de les Comunitats Autònomes

Legislació estrangera

Activitat parlamentària sobre la matèria

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Webs especialitzades