DL n˙m. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matŔria de contractaciˇ p˙blica. Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat

XI Legislatura

295-00017/11: Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts digitals

X Legislatura

295-00079/10: Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts digitals

IX Legislatura

295-00163/09: Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l'adjudicaciˇ de contractes de concessiˇ

295-00166/09: Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la contractaciˇ p˙blica