DL n˙m. 51 - Projecte de llei de mesures urgents en matŔria de contractaciˇ p˙blica. Propostes de resoluciˇ i compliments

XI Legislatura

250-00209/11: Proposta de resoluciˇ sobre la compra p˙blica innovadora

250-00454/11: Proposta de resoluciˇ sobre la transposiciˇ de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractaciˇ p˙blica, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, relativa a l'adjudicaciˇ de contractes de concessiˇ

290-00121/11: Control del compliment de la Resoluciˇ 134/XI, sobre la compra p˙blica innovadora

X Legislatura

250-00558/10: Proposta de resoluciˇ sobre l'enfortiment dels criteris socials en l'adjudicaciˇ dels contractes de gestiˇ de serveis socials

290-00315/10: Control del compliment de la Resoluciˇ 360/X, sobre la revisiˇ del codi de bones prÓctiques del Departament de Benestar Social i FamÝlia i l'enfortiment dels criteris socials en la contractaciˇ p˙blica de bÚns i serveis

IX Legislatura

250-01387/09: Proposta de resoluciˇ sobre les directrius del ComitŔ Econ˛mic i Social Europeu relatives al foment dels objectius socials en la contractaciˇ p˙blica

VIII Legislatura

250-02422/08: Proposta de resoluciˇ sobre l'establiment del criteri de preu final amb l'impost sobre el valor afegit incl˛s en els procediments de contractaciˇ p˙blica quan intervinguin licitadors exempts de tributaciˇ de l'impost sobre el valor afegit

290-00594/08: Control del compliment de la Resoluciˇ 670/VIII, sobre la modificaciˇ de la legislaciˇ de contractes del sector p˙blic i de l'impost sobre el valor afegit per a afavorir la competitivitat en les licitacions p˙bliques de les entitats del tercer sector i de l'economia social

VII Legislatura

250-00234/07: Proposiciˇ no de llei sobre l'elaboraciˇ d'un estudi de la viabilitat de reservar un vint-i-cinc per cent de les licitacions dutes a terme per l'Administraciˇ de la Generalitat i els organismes i les empreses p˙bliques que en depenen a favor de les petites i les mitjanes empreses

250-00579/07: Proposiciˇ no de llei sobre l'adopciˇ de mesures en pro de la transparŔncia i la bona gestiˇ p˙blica

250-00711/07: Proposiciˇ no de llei sobre la modificaciˇ de l'organigrama de la Junta Consultiva de Contractaciˇ de Catalunya per a incorporar a la permanent d'aquesta Junta un representant del Departament de Medi Ambient i Habitatge

VI Legislatura

250-00713/06: Proposiciˇ no de llei sobre la reserva, la prioritzaciˇ i l'impuls de la licitaciˇ p˙blica a petites i mitjanes empreses catalanes

250-01729/06: Proposiciˇ no de llei sobre l'aprovaciˇ del plec de clÓusules administratives generals que han de regir l'activitat contractual de l'Administraciˇ de la Generalitat, les seves entitats aut˛nomes i les altres entitats p˙bliques dependents

250-02349/06: Proposiciˇ no de llei sobre la participaciˇ de les petites i mitjanes empreses (pime) en la licitaciˇ p˙blica

340-01757/06: Control del compliment de la Resoluciˇ 1313/VI del Parlament de Catalunya, sobre la participaciˇ de les petites i mitjanes empreses (pime) en la licitaciˇ p˙blica