Versions de resolucions

Resolució 425/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'aparició de partícules de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca

Resolució 415/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'atorgament d'ajuts extraordinaris als municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i sobre la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat

Resolució 414/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora del trànsit entre Lleida i Montblanc

Resolució 6/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels drets civils i polítics des d'àmplies majories plurals

Resolució 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de les mesures cautelars acordades pel Comitè de Drets Humans de l'ONU per a garantir els drets polítics del diputat Jordi Sànchez i Picanyol

Resolució 4/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'alliberament dels diputats processats i la garantia de llurs drets polítics

Resolució 808/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Resolució 786/XI del Parlament de Catalunya, sobre el conflicte laboral dels treballadors del sector de la restauració de l'aeroport de Barcelona - el Prat

Resolució 597/XI del Parlament de Catalunya, de solidaritat amb el poble sudanès

Resolució 538/XI del Parlament de Catalunya, sobre les esterilitzacions forçades al Perú

Resolució 372/XI del Parlament de Catalunya, sobre la contribució de la cooperació catalana a la consolidació de la democràcia a Tunísia

Resolució 371/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'aiguamoll Matusagaratí, de Panamà

Resolució 365/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de reforma de l'estació de Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona

Resolució 368/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat

Resolució 357/XI del Parlament de Catalunya, sobre la mort de l'activista sahrauí Brahim Saika

Resolució 247/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables

Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015

Resolució 1129/X del Parlament de Catalunya, d'agraïment al Parlament de Dinamarca per l'acord adoptat sobre el futur polític de Catalunya

Resolució 587/X del Parlament de Catalunya, sobre el tractament prioritari dels problemes relatius als drets humans en les relacions bilaterals d'Espanya i de la Unió Europea amb els països del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient

Resolució 543/X del Parlament de Catalunya, sobre la llengua catalana en l'àmbit de la justícia

Resolució 479/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya

Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aproven les Conclusions de l'Informe de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern

Resolució 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la iniciació d'un diàleg amb el Govern de l'Estat per a fer possible la celebració d'una consulta sobre el futur de Catalunya

Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya

Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern