Fotografies dels diputats: Mesa del Parlament

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar