Il·lm. Sr. Alfons Quera i Carré

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Filiació

Fotografia de Alfons Quera i Carré

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 13.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació