I. Sra. Consol Prados Martínez

Filiació

Fotografia de Consol Prados Martínez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 01.06.2006, BOPC, 348.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació