Il·lm. Sr. Lluís Postigo i Garcia

Filiació

Fotografia de Lluís Postigo i Garcia
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 14.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació