Il·lm. Sr. Josep Pont i Sans

Filiació

Fotografia de Josep Pont i Sans
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 21.02.2008, BOPC, 221.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació