Il·lm. Sr. Josep Maria Freixanet i Mayans

Filiació

Fotografia de Josep Maria Freixanet i Mayans
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 12.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació