Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Filiació

Fotografia de Miquel Àngel Estradé i Palau
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 19.10.2004. Portaveu adjunt. Alta: 19.10.2004, BOPC, 103. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació