Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

Filiació

Fotografia de Pilar Dellunde i Clavé
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 04.12.2006, BOPC, 6.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació