I. Sra. M. Belén Pajares i Ribas

Filiació

Fotografia de M. Belén Pajares i Ribas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 20.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació