I. Sra. Dolors Clavell i Nadal

Filiació

Fotografia de Dolors Clavell i Nadal
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació