I. Sr. Mohammed Chaib Akhdim

Filiació

Fotografia de Mohammed Chaib Akhdim
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 18.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació