I. Sr. Jordi Miralles i Conte

Filiació

Fotografia de Jordi Miralles i Conte
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. Portaveu adjunt. Alta: 10.12.2003, BOPC, 3. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació