I. Sr. Uriel Bertran Arrué

Filiació

Fotografia de Uriel Bertran Arrué
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.08.2010.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació