Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Juan Bertomeu i Bertomeu

Filiació

Fotografia de Juan Bertomeu i Bertomeu
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 16.12.2010. Baixa: 02.12.2011, BOPC, 201.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris