I. Sra. Maria Jesús Fanego Lorigados

Filiació

Fotografia de Maria Jesús Fanego Lorigados
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 01.10.2001, BOPC, 220. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació