Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

Filiació

Fotografia de Xavier Bosch i Garcia
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Portaveu adjunt. Alta: 08.10.1996, BOPC, 99. Baixa: 24.08.1999.

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 08.10.1996, BOPC, 99.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació