I. Sr. Carmel Mòdol i Bresolí

Filiació

Fotografia de Carmel Mòdol i Bresolí
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris