Il·lm. Sr. Pere Vigo i Sallent

Filiació

Fotografia de Pere Vigo i Sallent
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació