Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


H. Sr. Josep Bargalló Valls

Filiació

Fotografia de Josep Bargalló Valls
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 03.01.2007, BOPC, 229.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació