I. Sra. Cristina Viader i Anfrons

Filiació

Fotografia de Cristina Viader i Anfrons
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació