H. Sr. Xavier Vendrell i Segura

Filiació

Fotografia de Xavier Vendrell i Segura
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 21.06.2005, BOPC, 203.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs

Més informació