I. Sra. Carme Valls i Llobet

Filiació

Fotografia de Carme Valls i Llobet
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 21.07.2005. Portaveu adjunta. Alta: 21.07.2005. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació