I. Sr. Fèlix Sogas i Mascaró

Filiació

Fotografia de Fèlix Sogas i Mascaró
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 18.09.2001, BOPC, 216.

Càrrecs parlamentaris

Més informació