I. Sr. Jaume Oliveras i Maristany

Filiació

Fotografia de Jaume Oliveras i Maristany
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació