Il·lm. Sr. Joan Miquel Nadal i Malé

Filiació

Fotografia de Joan Miquel Nadal i Malé
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació