H. Sra. Caterina Mieras i Barceló

Filiació

Fotografia de Caterina Mieras i Barceló
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 29.12.2003, BOPC, 5.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs

  • Govern de la Generalitat. Consellera. Alta: 22.12.2003. Baixa 21.04.2006.

Més informació