I. Sr. Àlex Masllorens i Escubós

Filiació

Fotografia de Àlex Masllorens i Escubós
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 01.06.2006, BOPC, 348.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació