I. Sr. José Luis López Bulla

Filiació

Fotografia de José Luis López Bulla
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació