Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Joan Galceran i Margarit

Filiació

Fotografia de Joan Galceran i Margarit
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 19.01.2004, BOPC, 9. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació