Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz

Filiació

Fotografia de Alberto Fernández Díaz
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. President. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Càrrecs parlamentaris

Més informació