I. Sra. Dolors Comas d'Argemir i Cendra

Filiació

Fotografia de Dolors Comas d'Argemir i Cendra
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris