I. Sr. Miquel Barceló i Roca

Filiació

Fotografia de Miquel Barceló i Roca
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 02.09.2004, BOPC, 89.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació