I. Sr. Marcel Riera i Bou

Filiació

Fotografia de Marcel Riera i Bou
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 16.09.1997, BOPC, 202. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

VI (1999-2003), V (1995-1999),

Càrrecs parlamentaris