I. Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Filiació

Fotografia de M. Dolors Nadal i Aymerich
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 02.10.1996, BOPC, 99. Portaveu adjunta. Alta: 02.10.1996, BOPC, 99. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999),

Càrrecs parlamentaris

Més informació