I. Sr. Josep Maria Carbonell i Abelló

Filiació

Fotografia de Josep Maria Carbonell i Abelló
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.06.2004, BOPC, 71.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999),

Càrrecs parlamentaris

Més informació