I. Sr. Jesús Bartolomé i Carrascal

Filiació

Fotografia de Jesús Bartolomé i Carrascal
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

VI (1999-2003), V (1995-1999),

Càrrecs parlamentaris

Més informació