I. Sr. Ramon Viñals i Soler

Filiació

Fotografia de Ramon Viñals i Soler
Grup parlamentari:

Diputats no adscrits. Membre. Alta: 03.02.1981. Baixa: 11.07.1983.

Grup Mixt. Portaveu. Alta: 11.07.1983. Baixa: 20.03.1984.

Grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Portaveu adjunt. Alta: 10.04.1980. Baixa: 27.01.1981. Membre. Alta: 27.01.1981. Baixa: 03.02.1981.

Càrrecs parlamentaris

Més informació