Historial de la composició: Junta de Portaveus

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup parlamentari de Centristes
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Mixt