I. Sr. Celestino Sánchez Ramos

Filiació

Fotografia de Celestino Sánchez Ramos
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 18.04.1989, BOPC, 63. Baixa: 21.01.1992. Portaveu. Alta: 21.12.1989, BOPC, 63. Baixa: 21.01.1992.

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 18.04.1989, BOPC, 63.

Membre de la legislatura:

III (1988-1992), I (1980-1984),

Càrrecs parlamentaris

Més informació