H. Sr. Joan Hortalà i Arau

Filiació

Fotografia de Joan Hortalà i Arau
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 23.11.1989, BOPC, 115. Baixa: 21.01.1992.

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988, BOPC, 115. Baixa: 23.11.1989.

Membre de la legislatura:

III (1988-1992), II (1984-1988), I (1980-1984),

Càrrecs parlamentaris

Més informació