I. Sr. Joan Josep Folchi i Bonafonte

Filiació

Fotografia de Joan Josep Folchi i Bonafonte
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Portaveu. Alta: 11.11.1986. Baixa: 07.10.1987. Membre. Alta: 11.11.1986. Baixa: 07.10.1987.

Grup Parlamentari Popular. Portaveu. Alta: 23.05.1984. Baixa: 11.11.1986. Membre. Alta: 23.05.1984. Baixa: 11.11.1986.

Càrrecs parlamentaris

Més informació