Historial de la composició: Diputació Permanent

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Mesa

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
 • Excm. Sr. Domènec Sesmilo i Rius

  Alta: 27/07/1987 (BOPC, 6)

  Substitueix a: I. Sra. Concepció Ferrer i Casals

  Baixa: 02/03/1988

  Substituït/ïda per: I. Sr. Enric Vendrell i Duran

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
 • I. Sr. Simon Pujol i Folcrà

  Alta: 16/12/1986

  Substitueix a: I. Sr. Jorge Fernández Díaz

  Baixa: 23/09/1987

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jorge Fernández Díaz

Membre
 • I. Sr. Antoni Luchetti i Farré

  Alta: 28/07/1986

  Substitueix a: I. Sr. Rafael Ribó i Massó

  Baixa: 28/07/1987

  Substituït/ïda per: I. Sr. Maties Vives i Marc

Membre
Membre