H. Sr. Ramon Espasa i Oliver

Filiació

Fotografia de Ramon Espasa i Oliver
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003), II (1984-1988), I (1980-1984),

Càrrecs parlamentaris

Més informació