I. Sra. M. Assumpta Baig i Torras

Filiació

Fotografia de M. Assumpta Baig i Torras
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació